Loading...

INFO

General

Flirtation Dark and Stormy in club Panama. The Blacklights have been installed in the club so Are you ready to GLOW in the dark?
Flirtation Dark and Stormy will be on Saturday the 8th of February 2020 in club Panama, Oostelijke Handelskade 4, Amsterdam, the Netherlands. Line-up is compleet met in de grote zaal DJ D-Niec, Charlie Lima, Kimberlee Ramirez, Jennifer Cooke and MC Tjo-kwan on vocals. In de studio DJ Jasmine Perez met Caribbean tunes and urban.

Flirtation Dark and Stormy
Location: Club Panama, Oostelijke Handelskade 4, Amsterdam.
Date: SATURDAY the 8th of February 2020
Time: 23.00-04.00
Pre-sale tickets: 18,50 euro per ticket excl. ticket fees (available on our website, click here). Doorsale tickets (22 euro available on Saturday Feb 8 at the door of club Panama at 11PM).
Theme: Dark and Stormy
Dresstip (tip not code!): Dark/GLOW IN THE DARK
Minimum age: 18+

How to get to Panama Amsterdam?
Public transport: Tram 26 from Amsterdam central station to Ijburg (stop at Rietlandpark) / Tram 10 from different stops in Amsterdam city centre (leidseplein for example) to Azartplein (stop at Rietlandpark).

Car: Take the ring Oost (east), Take exit S114 to Zeeburg / Centrum / Artis. Take a left turn and go straight ahead, you will enter the Piet Heintunnel. After the tunnel take a right turn on the Pietheinkade. You will see Panama Amsterdam on your right after 500 meters, take a right turn at the traffic lights and you have reached your party destination (Oostelijke Handelskade 4). To park your car: There are some public parking spots at the Oostelijke Handelskade. Around Panama there are several parkings. The best public parking with a lot of space is 'Oostenburgereiland'. From there it is just a 5 minute walk to Panama.

Hoe bereik je club Panama Amsterdam?
Openbaar vervoer: Neem tram 26 vanaf centraal station richting IJburg (stap uit bij Rietlandpark) / neem tram 10 vanaf centrum Amsterdam (bv vanaf leidseplein) richting Azartplein (stap uit bij Rietlandpark).

Auto: Volg de A10 ring oost. Blijf op de A10 tot de afslag S114, Zeeburg/Centrum/Artis. Onderaan de afslag linksaf en de weg vervolgen. U rijdt dan vanzelf de Piet Heintunnel in. Bij het verlaten van de tunnel gaat u bij de stoplichten rechtsaf. Na 500 meter ziet u rechts Panama Amsterdam, sla bij de stoplichten rechtsaf de Oostelijke Handelskade in.

Parkeren: Er zijn enkele parkeerplaatsen op de Oostelijke Handelskade. Rondom Panama zijn diverse parkeergarages. Het beste kunt u kiezen voor parkeergarage 'Oostenburgereiland'. Deze heeft een grote capaciteit en bevind zich op slechts 5 minuten lopen van Panama.

Keep your eyes on our website, Facebook and Instagram, because all updates will be also communicated there.

Flirtation Dark and Stormy
Flirtation is aankomende zaterdag! Kaartjes hiervoor zijn verkrijgbaar online. Deurverkoop is er ook, alleen onthoudt dat de kaartjes dan duurder zijn! Flirtation will be this Saturday the 8th of February 2020 in club Panama, Amsterdam. Tickets are available online (18,50 per ticket excl. fees) and at the door of club Panama on Saturday 11PM at our beautiful flirt hostess (22 euro per ticket).

ARE YOU READY TO GLOW IN THE DARK?
BLACKLIGHTS are installed in the Main room and studio, so are you ready to GLOW IN THE DARK?Maak je outfit compleet met de freakiest GLOW IN THE DARK accesoires en wie weet win jij tickets voor Flirtation Beach dit jaar.

Pinmachine: Of course you can use the pin machine at Panama for your drinks (and you can pin for a locker), but if you want to buy a doorsale ticket or go to the toilet please remember you have to pay cash.

Flirtation has two rooms; the main room and the studio. The main room is urban, urban eclectic and house. The studio with DJ Jasmine Perez is Caribbean tunes and urban.

Flirtation always has a theme and this time it will be 'Dark and Stormy'. Feel the Flirtation Force and maybe you will dance with a dark Passenger.

Dresstip (not a code!): Dark and Stormy. In the main room we created a GLOW IN THE DARK vibe so maybe that can inspire you.

Lockers: club Panama has lockers, they cost 2 euro. If you do not have a 2 euro coin, there is a pin machine. Our tip: take small change also for the toilets.

Hotel: The Lloyd Hotel (only 100 meters away from Panama) gives all flirts a special 18% discount on the official roomprice. Use code: Flirt2020 at your reservation.

Smoking room: Club Panama has a special smoking room inside the main room (when you enter the main room it is on your right hand side).

Photographer: a photographer of Flirtation will be around to take photos of the party and everyone there. If you want a photo taken just let her know. If not, tell her too. The photos will be published on Flirtation social media in the week after Flirtation. Tag away!

Flirtation Dark and Stormy
Location: Club Panama, Oostelijke Handelskade 4, Amsterdam.
Date: SATURDAY the 8th of February 2020
Time: 23.00-04.00
Pre-sale tickets: 18,50 euro per ticket excl. ticket fees (available on our website, click here). Doorsale tickets (22 euro available on Saturday Feb 8 at the door of club Panama at 11PM).
Theme: Dark and Stormy
Dresstip (tip not code!): Dark/GLOW IN THE DARK
Minimum age: 18+

How to get to Panama Amsterdam?
Public transport: Tram 26 from Amsterdam central station to Ijburg (stop at Rietlandpark) / Tram 10 from different stops in Amsterdam city centre (leidseplein for example) to Azartplein (stop at Rietlandpark).

Car: Take the ring Oost (east), Take exit S114 to Zeeburg / Centrum / Artis. Take a left turn and go straight ahead, you will enter the Piet Heintunnel. After the tunnel take a right turn on the Pietheinkade. You will see Panama Amsterdam on your right after 500 meters, take a right turn at the traffic lights and you have reached your party destination (Oostelijke Handelskade 4). To park your car: There are some public parking spots at the Oostelijke Handelskade. Around Panama there are several parkings. The best public parking with a lot of space is 'Oostenburgereiland'. From there it is just a 5 minute walk to Panama.

Hoe bereik je club Panama Amsterdam?
Openbaar vervoer: Neem tram 26 vanaf centraal station richting IJburg (stap uit bij Rietlandpark) / neem tram 10 vanaf centrum Amsterdam (bv vanaf leidseplein) richting Azartplein (stap uit bij Rietlandpark).

Auto: Volg de A10 ring oost. Blijf op de A10 tot de afslag S114, Zeeburg/Centrum/Artis. Onderaan de afslag linksaf en de weg vervolgen. U rijdt dan vanzelf de Piet Heintunnel in. Bij het verlaten van de tunnel gaat u bij de stoplichten rechtsaf. Na 500 meter ziet u rechts Panama Amsterdam, sla bij de stoplichten rechtsaf de Oostelijke Handelskade in.

Parkeren: Er zijn enkele parkeerplaatsen op de Oostelijke Handelskade. Rondom Panama zijn diverse parkeergarages. Het beste kunt u kiezen voor parkeergarage 'Oostenburgereiland'. Deze heeft een grote capaciteit en bevind zich op slechts 5 minuten lopen van Panama.

All updates will be on our website and Flirtation Facebook. You can only receive the newsletter once you order a ticket. Any questions? Do not hesitate to contact us.

Lees svp onze huisregels en algemene voorwaarden. Dit is om teleurstellingen te voorkomen en zodat je een geweldige Flirtation zult hebben. Alle updates zullen zijn op onze website en Flirtation Facebook. De nieuwsletter optie kun je aanvinken zodra je je ticket koopt. Vragen, mail ons gerust of stuur een PM.

Please read the house rules. Questions you can send to are info emailaddress or send a DM. Updates are also on Facebook and Instagram.

HAVE FUN @ FLIRTATION
Huis- en gedragsregels Flirtation
Het zou jammer zijn als de feestvreugde op Flirtation wordt verpest door ongewenst gedrag. Om te zorgen voor een onbezorgde Flirtation hebben we huis-gedragsregels opgesteld om incidenten te voorkomen.

Zero tolerance beleid
Flirtation hanteert een absoluut zero tolerace beleid ten aanzien van geweld en drugs. Het is verboden om drugs te gebruiken op het hele terrein van Beachclub Vroeger. Indien een inbreuk op deze regel wordt vastgesteld, zal je direct uit club Panama worden verwijderd. Dit beleid wordt strikt gehandhaafd en in voorkomende gevallen betekent het een overhandiging aan de politie en ontzegging van toekomstige Flirtation feesten.

Het is verboden om drugs te dealen op het Panama terrein. Indien een inbreuk op deze regel wordt vastgesteld, zal je van het terrein worden verwijderd en verdere toegang tot toekomstige Flirtation feesten worden ontzegd. Dit beleid wordt strikt gehandhaafd en in voorkomende gevallen betekent het een overhandiging aan de politie.

Alvorens het festival- en/of campingterrein te betreden krijg je de kans om drugs in de daarvoor bestemde drugston te deponeren zonder enige consequenties.

Voorgeschreven medicatie voor gezondheidsproblemen zijn enkel toegelaten indien je in het bezit bent van een geldig medisch attest. We kunnen enkel deze specifieke medicatie toelaten indien je het medisch attest laat zien aan de ingang.

Aanwijzingen en instructies van de (beveiligings) personeel moet onmiddellijk worden gevolgd. In het geval van verdenking of daadwerkelijke bezit van illegale of gevaarlijke wapens, de veiligheid is bevoegd om je te stoppen.

Huisregels FLIRTATION
1.Tenzij anders is bepaald in de Huisregels, dienen Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van FLIRTATION, van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

2.Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van FLIRTATION en de Evenementenlocatie zijn de Huisregels van FLIRTATION van toepassing. Bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid en inhoud van deze Huisregels. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en/of de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

3.Het is de Bezoeker niet toegestaan o.m het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement.

4.FLIRTATION is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die een Evenement bezoekt: stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend; geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; 1. stelt noch FLIRTATION noch partijen die met toestemming van FLIRTATION gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; 2. doet jegens FLIRTATION en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en 3. erkent dat een videobewakingssysteem en/of audio- en beeldopname-apparatuur anderszins operationeel kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens FLIRTATION in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; 4. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan FLIRTATION; de Bezoeker zal op eerste verzoek van FLIRTATION, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; FLIRTATION is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

5.Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FLIRTATION, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

6.Op de Evenementenlocatie is het niet toegestaan te roken in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele als gevolg van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisatie opgelegde boetes zullen op de Bezoeker (kunnen) worden verhaald.

7.FLIRTATION zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:

1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren);

2. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of

3. een detectiepoort te passeren; en/of

4. zich te legitimeren.

8.Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

9.Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.

10.Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

11.Het is de Bezoeker niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het Evenemententerrein te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens, emblemen of insignes te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

12.De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.

13.Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel genoemde (veiligheids)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of anderszins ontstane kosten.

14.Medewerkers van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo''n verzoek en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden en verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven aan de betrokken perso(o)n(en). Bezoeker zal aan zo''n verzoek vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen. FLIRTATION zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van FLIRTATION opgelegd zal krijgen.

15.Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden ingeruild.

16.De Bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het Evenement harde (versterkte) muziek ten gehore wordt gebracht. FLIRTATION adviseert de Bezoeker om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

Overmacht FLIRTATION is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van FLIRTATION onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft FLIRTATION het recht (onderdelen van) het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.

Privacy en persoonsgegevens
Door het sluiten van een Overeenkomst met FLIRTATION kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege FLIRTATION verwerkt.

Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid van FLIRTATION van toepassing dat te raadplegen is op de Website. FLIRTATION gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. FLIRTATION kan de eventuele verwerking van de persoonsgegevens van de Bezoeker aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Bij het sluiten van de Overeenkomst met FLIRTATION geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van FLIRTATION.

Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan FLIRTATION deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Klachten
FLIRTATION zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. FLIRTATION tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van FLIRTATION, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar onze redactie. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij FLIRTATION te worden gemeld.

10.Heb je vragen of klachten van welke aard dan ook tijdens Flirtation, meldt deze dan s.v.p. direct bij de organisatie. Verdere vragen? Mail ons gerust.

Photography

Sound Effects

Prices

Web Design